Kontigent

Til alle gamle og nye medlemmer i Kristiansand Sjakklubb

Årskontigent for 2018 er følgende (egne takster for barn/ungdomsavdelingen her):

Aktive medlemmer:  kr. 900,-
Pensjonister: kr. 600,-
Passive medlemmer kr 600,-
Juniorer (født 1998 og tidligere) kr. 450.-
Kadett/Lilleputt (født 2004 og tidligere): kr 200,-

I tillegg kommer turneringsavgift for hver turnering, som går til rating og premier.

Vårturnering 2018: 200,-
Klubbmesterskapet i lynsjakk 2018: Fastsettes senere

For å delta i turneringer må man være medlem av Kristiansand Sjakklubb (KSK) og derigjennom Norges Sjakkforbund (NSF).  Storparten av medlemskontingenten går som kontingent til NSF. Som medlemmer i NSF får alle tilsendt Norsk Sjakkblad, samt mulighet til å delta i turneringer arrangert av klubber tilsluttet NSF.
Resten av beløpet skal dekke husleie, samt material- og driftskostnader. De som melder seg inn på høsten, betaler halv årskontingent.

I tillegg kommer turneringsavgift, kr. 200,- som skal dekke premieringer, samt eloavgift ved innberetning av resultater til NSF, som danner grunnlag for beregning av individuell elo-rating.

For å bedre økonomistyringen, ønsker vi at alle betalinger skjer over bank. Dette sikrer at vi får en enkel oversikt over alle transaksjoner.

Kristiansand Sjakklubbs konto hos Spareskillingsbanken er 3060.33.69609

Vennligst angi hva betalingen gjelder.