Kontigent

Til alle gamle og nye medlemmer i Kristiansand Sjakklubb

Årskontigent for 2017 er følgende (egne takster for barn/ungdomsavdelingen her):

 

Seniorspillere kr. 900,-

Pensjonister   kr. 600,-
Passive medlemmer kr 600,-
Juniorer kr. 450.-
Kadett og mindre 200,-

 

Kontingenten må betales senest 28.februar, da vi har frist til 1.mars med å sende inn medlemsliste til forbundet.

Derfor må vi innen den dato vite hvem som fortsatt ønsker  å være medlem i klubben.

Medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet.

Nye medlemmer må dessuten sende navn og adresse, samt fødtselsdato til e-adresse joe-em@online.no, slik at de blir meldt inn i NSF.

For å delta i turneringer må man være medlem av Kristiansand Sjakklubb(KSK) og derigjennom Norges Sjakkforbund(NSF). Storparten av medlemskontingenten går som kontingent til NSF. Som medlemmer i NSF får alle tilsendt Norsk Sjakkblad, samt mulighet til å delta i turneringer arrangert av klubber tilsluttet NSF.
Resten av beløpet skal dekke husleie, samt material og driftskostnader. De som melder seg inn på høstsiden, betaler halv årskontingent.

I tillegg kommer turneringsavgift, kr. 200,- som skal dekke premieringer, samt eloavgift ved innberetning av resultater til NSF, som danner grunnlag for beregning av individuell elo-rating.

For å bedre økonomistyringen, ønsker vi at alle betalinger skjer over bank. Dette sikrer at vi får en enkel oversikt over alle transaksjoner.

Kristiansand Sjakklubbs konto hos Spareskillingsbanken er 3060.33.69609

Vennligst angi hva betalingen gjelder ved giring.