Turneringsreglement

Turneringsreglement for klubbturneringer i Kristiansand Sjakklubb
Sist oppdatert 23. oktober 2017

Vi følger FIDEs regler for sjakk (FIDEs Laws of Chess) for våre  klubbturneringer.
Orginal FIDE Laws of Chess (engelsk)
FIDE regler for sjakk (norsk oversettelse)

§2 Det skal spilles to turneringer med lang betenkningstid i løpet av ett år (Langsjakk/Classical)
Tenketid skal være 90min + 30 sek per trekk. På grunn av tilleggstid er det noteringsplikt i hele partiet.

Vårturneringen
spilles om Berger med to klasser og er inndelt etter rating. I øverste klasse blir vinneren kåret til klubbmester for året og beholder tittelen frem til en ny vinner kan bli kåret året etter. Ved poenglikhet i øverste klasse skal det spilles stikkamp innen 1 måned etter turneringslutt.
Høstturneringen spilles som Mondrad med alle spillere i en klasse. Ved lik poengsum avgjøres plassering ved kvalitetsberegning.

Det skal spilles klubbmesterskap i lynsjakk og hurtigsjakk i løpet av året. Påmelding til disse turneringene forplikter tildetagelse gjennom hele turneringen.
Mesterskapene spilles over to kvelder med ca likt antall runder. Ved poenglikhet i toppen skal det umiddelbart spilles stikkamp på siste kveld.
Klubbmesterskapet i lynsjakk arrangeres på våren med betenkningstid 3min + 2 sek per trekk.
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk arrangeres på høsten med betenkningstid 15min + 10 sek per trekk

§3 Starttidspunkt:
Spillekveldene starter så fort brett og brikker er satt opp etter Kristiansand Sjakklubb Ungdom er ferdige med lokalet kl 18:30 på onsdager. Hvits klokke kan startes når turneringsleder har gitt klarsignal for det. Hvis en spiller ikke har møtt opp en time etter rundestart dømmes han til tap.

§4 Forfall
For å få utsatt parti ved forfall skal det meldes fra til turneringsleder og motstander. Bruk av forfall må ikke misbrukes og det skal forekomme god grunn for å ta det i bruk. Meld fra i god tid av respekt til din motstander. Det er opp til den som har meldt forfall å avtale når partiet skal spilles. Det forventes at partiet er ferdigspilt senest 2 uker etter utsettelsen med mindre noe helt spesielt forekommer.

Siste runde i Høstturneringen spilles på oppsatt dato uavhenging av forfall slik at en vinner kan kåres og turneringen kan avsluttes.

§5 Elektronikk
Mobiltelefonen skal være avslått og ligge i jakke/bag eller i bilen under spillekvelden. Lager telefonen lyd eller vibrerer vil eier umiddelbart bli dømt til tap i sitt pågående parti. Det er ikke lov til å benytte seg av telefonen selv om en går ut av spillelokalet når en har pågående parti. De samme reglene gjelder for smartklokker.

§6 Tvister
Ved tvister skal turneringsleder avgjøre. Hvis turneringsleder er inhabil skal tvisten avgjøres av en komittee satt opp før turneringens første runde.

§7 Miljø
Når en turnering foregår forventes det at spillere og tilskuere respekterer at det utøves en konsentrasjonssport. Det forventes ro og orden i spillelokalet når partier pågår.
All diskusjon skal foregå utenfor spillelokalet. Når en selv spiller skal det ikke foregå diskusjoner om eget parti, dette vil bli sett på som juks.