Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte i Kristiansand Sjakklubb onsdag 19. februar kl. 18.30 på Samsen.
Saksliste:
1) Valg av ordstyrer og referent
2) Årsmelding for 2013
3) Regnskap for 2013
4) Innkomne forslag*
5) Valg**

*) Ta kontakt med Kai (tlf 970 99723) hvis du har saker som bør behandles av årsmøtet
**) Vi trenger flere medlemmer til styret. Ta kontakt med Leif (tlf 995 50324) hvis du kan tenke deg å bli med i styret.

Alle medlemmer av Kristiansand Sjakklubb har tale- og stemmerett på Årsmøtet.
Velkommen!