Årsmøte

Kristiansand Sjakklubb avholdt årsmøte mandag 24. mars.
14 medlemmer deltok. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Regnskapet viste et lite overskudd på ca 6500 kr. Kai (bilde) ble enstemmig gjenvalgt som formann. Med seg i styret fikk han Jørgen, Egil, John Christian og Geir Arne. På slutten av møtet ble det åpnet for generell diskusjon om sjakklubben. Her kom det mange gode innspill til styret. Det ble foreslått at vi skal søke å arrangere NM for lag i 2015 eller 2016. Gledelig var det at flere av medlemmene tok på seg oppgaver med å arrangere mandagssjakken, hjelpe med hjemmeside eller regnskapsføring.