KM for barn- og ungdom

Lørdag 2. november arrangerer Kristiansand Sjakklubbs Ungdom KM for barn- og ungdom Samsen Kulturhus. Det ble en spennende turnering, selv om deltakerantallet var noe lavere enn det har vært de siste årene. Leif gjorde som alltid en glimrende jobb som organisator og turneringsleder.  Alle spilte i en gruppe, men det var premiering i tre klasser. Aleksander Li gjorde sin kanskje beste turnering noen gang. Med 5 poeng på 6 runder fikk han flest poeng av samtlige spiller. Han vant klasse B mens David F vant klasse A og Magnus vant klasse C. Resultater:

Klasse A:
1. David F – 1,5

Klasse B:
1. Aleksander Li – 5
2. Aleksander Le – 4,5 (18 kvalitetspoeng)
3. Jackie – 4,5 (16 kvalitetspoeng)
4. Marcus – 3,5
5. Henning – 2

Klasse C:
1. Magnus – 3 (16,5 kvalitetspoeng)
2. David Z – 3 (14 kvalitetspoeng)
3. Martin – 2
4. Rav – 1