«Grasrotmidler»

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. For den som tipper blir det ikke noen dyrere, men du sørger for at sjakkmiljøet i Kristiansand får et verdifullt tilskudd til klubbkassen. Ordningen har gitt oss ca 10.000 kroner i året de siste årene.

For at 5 prosent av det du tipper for skal gå til Kristiansand Sjakklubb må det registreres hos Norsk Tipping. Dette kan du gjøre ved å skrive ut denne og ta den med til en kommisjonær eller oppgi klubbens navn og organisasjonsnummer, 989695029.

Merk at selv om mottaker er Kristiansand Sjakklubb Ungdom, blir pengene fordelt 50-50 mellom ungdom og moderklubben.