Kristiansand Sjakklubbs Årsberetning 2010

Styret har for 2010 bestått av:
Forman Kai Ørtoft
Nestformann Jørgen Vik
Kasserer Ole Birkeland
Mirsad Becirbegovic 

Materialforvalter: Bjørn A. Schou
Revisor: Ivar Ø. Andersen
Valgkommite: Leif Bjornes og Mirsad Becirbegovic.

Klubben hadde 44 medlemmer 2010, fordelt på 35 seniorer, 3 juniorer/lilleputter og 6 Pensjonister/passive.

Det har vært 6 styremøter hvor vi de viktigste sakene vi har tatt opp er følgende:
Deltagelse i Vestlandsserien for lagspill 1.divisjon.
Forberedelser Kristiansand GP 2010 på UiA.
Prøveprosjekt med sjakklubb to dager i uken våren 2011, en ’hyggekveld’ og en ’turneringskveld’
Anskaffelse av DGT-brett og Software for overføring av sjakkparti live på Internet.
Arrangering av flere GP-turneringer. 

Økonomi:
2010-regnskapet viser at klubben har et drifts-overskudd på ca. 7.000.-, men da er ikke kostnadene for anskaffelse av DGT-brett inne i regnskapet. Så alt i alt er klubben gått tilnærmelsesvis i ballanse i regnskapsåret og vi har således en grei økonomisk styring. Noe av dette skyldes ”grassrotandelen” fra Norsk Tipping, som gir et ”hyggelig” tilskudd, men denne inntektskilden er alltid forbundet med usikkerhet/sjansespill.. Andre inntekstkilder er kantinedrift ved Kristiansand GP. Medlemskontingenten skal hovedsakelig gå til drift(avgifter til NSF, samt lokalleie og anskaffelse av materiell), mens turneringavgift skal gå til premiering. Klubben hadde en kassabeholdning på ca 18.000,- ved årsskifte, men den skal reduseres med kostnadene til DGT-brettet og programvare(ca. 8000,-).

Resultater:
Klubbmester våren 2010 ble Levi André Tallaksen, med 8 poeng, nr. 2 Einar og nr. 3 Kai.
Erle Andrea vant klasse 2, og Frode vant klasse 3.
I Høstturneringen gikk Kai til topps, etterfulgt av Einar og Levi André. Klasse 2 ble vunnet av Jonas, klasse 3 av Viatselav og klasse 4 av Knut Are.
Klubbmester Lyn (Berger) våren 2010 ble overraskende? vunnet av Erle Andrea Marki Hansen med 8 poeng. Nr. 2 og 3 ble henholdsvis Einar og Kai. 11 deltagere.
Klubbmeter Hurtigsjakk Monrad høsten 2010 ble vunnet av Terje Torgersen med 4,5 poeng, etterfulgt av Frode og Leif med lik poengsum men med dårligere kvalitet. 12 deltagere.
Premieringen i de forskjellige klassene foregikk på siste spillekveld før Jul med julelotteri og lynsjakk, hvor Kai (som vanlig) sto for arrangementet.

Deltagere NM i sjakk 2010 i Fredrikstad
Leif Bjornes nr. 22 i klasse 1, i klasse 2 deltok Frode Arntsen, i klasse3 fikk Ryaad Aabid en hedelig 2.plass, mens Ulrik Dalseth og Knut Are Hansen ble hhv. nr 16 og 43, Jan Svindal deltok i klasse 4, mens vår nestor Ole Birkeland, som har suveren Norgesrekord i NM-deltagelse, fikk en hedelig 15.plassering i klasse 5, og vår kommende storspiller Erle Andrea fikk en pen 15.plass i Klasse Kadett A.

Nevnes må også deltagelse i ”NM for Lag” i Drammen. Disse lagkampene kan være ganske spennende for medlemmene, for her kan de få bryne seg mot langt sterkere spillere fra andre klubber.
Vi har ikke tatt med deltagelser i nasjonale/internasjonale turneringer. Unntak er at Erle har representert Norge i VM for Ungdom i Hellas. Hun spilte i klasse Jenter Under 14 og gjorde en meget god prestasjon med en god 52. plass 99 deltagere.
Ellers ligger de fleste turneringsresultater ute på nettet, og er lett oppsøkbart for interesserte.

Høsten 2010 arrangerte vi den årlige Kristiansand Open GP på UiA, og resultatlistene finnes på KSKs hjemmeside. Turneringen ble gjennomført i gammel, god tradisjon, med kantine som ble bevertet av klubbmedlemmer og som ga et pent overskudd. Takk til alle medlemmer som bidro med kaker etc. samt tilbrakte tid bak disken.

Aktivitet i klubben:
Det har det siste året blitt merkbart flere spillere på våre spillekvelder på onsdager. Det var derfor ønskelig å øke aktiviteten til klubben med en ekstra klubbkveld(mandag). Denne kvelden var tenkt til sosialt samvær for medlemmer og andre interesserte med litt avslappet hurtigsjakk, samt at klubben kunne drive litt sjakkundervisning og for utsatte partier. Så kunne den faste spillekvelden blir brukt fortrinnsvis til turneringspartier.

Kristiansand Sjakklubb Ungdom(KSU) er en meget aktiv klubb, med mange aktiviteter. Bl.a. har de startet sjakkundervisning på flere skoler i Kristiansand. Her har flere av våre medlemmer trådt støttende til som ’lærere’. Vi håper dette vil bære frukter med hensyn til rekruttering i klubben, og gir en honnør til KSU. Ved siste sjakkveld før jul, ble også en av ildsjelene bak KSU, Harald R. Hansen, in absentia hedret av klubben for sin innsats med å starte opp KSK’s egen sjakkside på Internet. Dette har vært en banebrytende og tidskrevende jobb, som det består stor respekt av. Etter eget ønske om å trappe ned på dette arbeidet, har vi fått to andre medlemmer til å bistå med vedlikehold og utvikling av nettsiden. Dette er Frode og Lars Ivar. Ellers er det selvsagt ønskelig at flest mulig av klubbens medlemmer trer støttende til med stoff etc. til siden vår.

Diverse:
Før jul besluttet styret å anskaffe et DGT-brett. Disse brettene er forholdsvis dyre i anskaffelse, og på sikt var/er det ønskelig å anskaffe flere slike brett. Men det blir en stor investering for en begrenset klubbkasse. Lars Ivar var en av pådriverne for anskaffelse av DGT, og ble derfor prosjektansvarlig for anskaffelse, uttesting og igangsetting. Dette har vist seg å bli en suksess, og på sikt kan man snart sitte hjemme foran PC-en å følge med på et av toppoppgjørende i klubbmesterskapet, på onsdager.  Eller man kan i ettertid spille igjennom partier. Men som nevnt, det er ønskelig med flere slike brett, da spesielt med henblikk på større turneringer som for eksempel Kristiansand GP, slik at vi kan øke interessen for klubben.

Deltagelse i Vestlandsserien avd. Sør for lagspill 1.divisjon.
Nytt av året at vi spiller i Vestlandserien, avd. Sør for lagspill. Sesongen går over høst/vår, og halvveis ligger vi plassert midt på tabellen. Å spille i Vestlandsserien medfører atskillig mindre reise for oss, og vi vurderer nå muligheten for å stille med to lag i serien fra neste høst.