Kurs i bruk av TurneringsService

Mandag 14 september klokken 18.30
Sted: Rom Labben i Samsen Kulturhus
Vi får besøk av tidligere KSU leder Trond Waage, som vil gi en innføring i bruk av TurneringsService.
Kurset er gratis.
Vi oppfordrer medlemmer av både senior og junioravdeling til å stille på dette kurset, som ventes å
vare i to til tre timer.
Ta gjerne med egen PC, hvor programmet kan installeres. (Kjører på Windows eller Linux)