Melding fra styret til deltagere av vårturneringen

Kjære medlemmer.

 

På grunn av omstendighetene rundt Covid-19 har vi besluttet følgende angående vårturneringen:

Klasse AB avsluttes etter de 6 rundene som allerede er spilt. Sms har blitt sendt til de som har hengepartier, da vi vil ha disse ferdigspilt for å få et så rettferdig resultat som mulig.

Det er satt av tid og plass til dette 26. august.
Dette er på grunnlag av strenge plassbegrensninger i lokalene som kreves for følge nåværende smittevernregler.

Klasse Mester spilles ferdig i løpet av de siste onsdagene i august.

Det vil dessverre ikke være adgang for tilskuere disse dager.
Det er heller ikke tilgang for medlemmer å spille uhøytidelig lynsjakk eller lignende.

Det er planlagt at høstturneringen skal starte onsdag 16. september. Informasjon og påmelding kommer snart.
Vi jobber med en løsning der høstturneringen vil bli delt i 3 ulike rom hver spillekveld for å overholde disse smittevernreglene.

Med vennlig hilsen styret