Nye ratingtall etter vårturneringa

Vi har fått oversendt de nye uoffisielle ratingtallene etter vårturneringa. Disse kan være noe unøyaktige, neste offisielle liste blir lagt fram i neste uke:

Barjaktarenic Mirko                1657

Seim Fredrik                       1570                     

Hamre Kenneth                      1880                     
Torgersen Terje                    1902                     

Vik Jørgen                         1755                     

Ørtoft Kai                         1862                     

Arntsen Frode                      1639                     

Lauritzen Einar                    1874                     

Bjornes Leif                       1709                     

Aabid Ryaad                        1617                     

Barouta Dani                       1541                     

Moradi Kimia                       1862                     


Sotov Viatseslav                   1434                     
Uberg Per Gunnar                   1336                     

Dalseth Ulrich                     1389                     

Hansen Knut Are                    1262                     

Hansen Eirik Farstad               1282                     

Bråten Martin                      1325                     

Gjertsen Petter                    1505                     

Hagen Thorolf                      1269                     

Andersen Viggo                     1487                     

Skorge Geir Arne                   1192                     


Johansen Torstein M                1169                     

Leraand Aleksander                 0951                     

Skomedal Rune                      0995                     

Abildgaard Harald                  1104                     

Bjorkjedal John Christian          0569                     

Birkeland Ole                      0807                     

Svindahl Jan                       1010                     

Sandell John                       0776                     

Breilid Egil                       1200
Schou Bjørn                        1074