Oppstart vårturnering 2. februar

Vårturneringen begynner med 1. runde onsdag 2. februar og varer frem til 7. og siste runde 6. april
Se terminliste for full oversikt.

På grunn av restriksjoner vil vi ha et deltagertak på 20.
Siste påmeldingsfrist er tirsdag 1. februar.

Påmelding: http://turneringsservice.sjakklubb.no/enrolled.aspx?TID=KristiansandSKVarturnering2022-KristiansandSjakklubb

Turneringsavgift = 200,-
Alle spillere må også betale medlemskontingent for 2022
Se https://www.kristiansandsjakk.no/kontingent/

Som et unntak i en tid med noe usikkerhet spilles turneringen i år som 7 runder NSF Monrad, alle i en gruppe. 3 premieklasser.

 

Alle klubbens medlemmer må følge disse reglene for å få adgang til klubbens arrangementer.

–  Kun deltagere har tilgang til spillelokalet. Det vil ikke være tilgang for tilskuere eller ledsagere i spillelokalene. Ledsagere kan eventuelt oppholde seg i kafe Natmanden.
–  Alle skal sprite hender ved ankomst til Samsen Kulturhus – deretter skrive seg inn i resepsjonen v/ hovedinngang med fullt navn og telefonnummer
–  Ved sykdom eller sykdomssymptomer skal deltager holde seg hjemme og kontakte turneringsleder som ved vanlig forfall.
–  Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til Samsen Kulturhus
–  Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres:

  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting

–  Spille må holde seg til sitt spillerom under rundene. Det vil ikke være lov å gå mellom disse under spillekveldene.
Alle spillere må sitte ved brettet og kan ikke gå rundt i lokalet, men kan gå ut for å bruke toalettet eller kjøpe drikke i kafeen.

– Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt.
– Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.

– Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene. Da denne nesten er en refleks for de fleste sjakkspillere, anbefaler vi umiddelbar håndhygiene (spriting av hender)         om det skulle oppstå.

– Partianalyser skal foregå i cafeen (hvis det er plass). Materiell skal ryddes vekk derfra etter bruk.

På grunn av plassbegrensninger vil ledsagere / tilskuere ikke ha tilgang til lokalet.

Ta kontakt med styret om dere lurer på noe.
https://www.kristiansandsjakk.no/kontakt