Påmelding til høstturnering og smittevernsreglement for sesongen.

Da er endelig påmeldingen for årets høstturnering klar. Det er ekstra viktkig at alle leser hele denne teksten før dere melder dere på i bunnen av artikkelen.

1. runde spilles onsdag 16. september. 9. og siste runde spilles 2. desember.
Se terminliste for full oversikt.

På grunn av restriksjoner rundt Covid-19 har vi valgt å bruke 3 rom for å avvikle hver runde i høst. På grunn av rommenes kapasitet vil det være et tak på 34 deltagere i hele turneringen. Meld dere på så snart som mulig og betal turneringsavgift for å sikre plass.
Siste påmeldingsfrist er onsdag 9. september. Selv om det skulle være ledig plass, ville ikke påmeldinger etter denne dato godkjennes.

Vi har i høst et eget smittevernsreglement, som supplerer eksisterende turneringsreglement.

Alle klubbens medlemmer må følge disse for å få adgang til klubbens arrangementer.
Bevisst overtredelse vil føre til umiddelbar utestengelse, uten advarsel.

– Kun deltagere har tilgang til spillelokalet. Det vil ikke være tilgang for tilskuere eller ledsagere i spillelokalene. Ledsagere kan eventuelt oppholde seg i kafe Natmanden.

– Alle skal sprite hender ved ankomst til Samsen Kulturhus – deretter skrive seg inn i resepsjonen v/ hovedinngang med fullt navn og telefonnummer

– Ved sykdom eller sykdomssymptomer skal deltager holde seg hjemme og kontakte turneringsleder som ved vanlig forfall.
– Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til Samsen Kulturhus

–  Vi disponerer 3 rom på Samsen på de kveldene vi har full runde. Det vil ikke være lov å gå mellom disse under spillekveldene.
Alle spillere må sitte ved brettet og kan ikke gå rundt i lokalet, men kan gå ut for å bruke toalettet eller kjøpe drikke i kafeen.

Vetrinæren (det store rommet i andre etasje) 14 personer, 7 brett.
Labben (naborommet, inngang dør ved trapp) 6 personer, 3 brett.
Bakrommet (inngang i enden av kafeen)  / Vestibylen (kjelleren:) 14 pers/ 7 brett.

Utenom deltagere vil kun turneringsleder eller smittevernansvarlig ha tilgang til de ulike lokalene.

Senest 24 timer før runden vil alle deltagere få sms om hvor de skal spille.

– Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres:

  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting

– Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt.
– Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.

– Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene. Da denne nesten er en refleks for de fleste sjakkspillere, anbefaler vi umiddelbar håndhygiene (spriting av hender) umiddelbart om det skulle oppstå.

– Det vil dessverre ikke være mulighet for partianalyser denne høsten, og vi vil heller ikke at medlemmer tar med materiell ut av spillelokalene.