Smittevernsreglement

Smittevernsreglementet fungerer som et tillegg til eksisterende turneringsreglement for Kristiansand Sjakklubb. 

Disse reglene baserer seg på Norges Sjakkforbunds Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av corona-restriksjonene

Alle klubbens medlemmer må følge disse for å få adgang til klubbens arrangementer.
Overtredelse vil føre til umiddelbar utestengelse, uten advarsel.

– Kun deltagere har tilgang til spillelokalet. Det vil ikke være tilgang for tilskuere eller ledsagere i spillelokalene. Ledsagere kan eventuelt oppholde seg i kafe Natmanden.

– Ved sykdom eller sykdomssymptomer skal deltager holde seg hjemme og kontakte turneringsleder som ved vanlig forfall.
– Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til Samsen Kulturhus

Vetrinæren (det store rommet i andre etasje) 14 personer, 7 brett.
Labben (naborommet, inngang dør ved trapp) 6 personer, 3 brett.

 

Utenom deltagere vil kun turneringsleder eller smittevernansvarlig ha tilgang til de ulike lokalene.

Før runden vil alle deltagere få sms om hvor de skal spille.

– Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres:

  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting

– Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt.
– Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.

– Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene. Da denne nesten er en refleks for de fleste sjakkspillere, anbefaler vi umiddelbar håndhygiene (spriting av hender) umiddelbart om det skulle oppstå.

– Det vil dessverre ikke være mulighet for partianalyser denne våren, og vi vil heller ikke at medlemmer tar med materiell ut av spillelokalene.