Stillingen i Mandagsjakken etter 6 runder

Etter at seks av ti runder er gjennomført, har 36 spillere deltatt i Mandagsjakken.
Som vedlagte resultatliste viser, er det jevnt i alle de tre gruppene.

I gruppe A leder Kai foran Dani.
I gruppe B har to Manuel og Geir Arne skilt seg noe ut fra resten av feltet og de to ligger helt likt.
I gruppe C har Tor Magnus fått en liten ledelse på Hugo.

Mandag 20. november er der 5 runders hurtigsjakk på programmet.

Merk at de to svakeste resultatene vil strykes.
I Mandagsjakken er også ikke-medlemmer velkommen til å prøve seg!