Støtte til deltakelse i Landsturneringen 2023

Ettersom KSK ikke lyktes med å samle et lag til NM for klubblag, har styret vedtatt å øke støtten til Landsturneringen 2023. Det innebærer at medlemmer som ønsker å delta kan få dekket startkontingenten av klubben hvis de sender inn søknad om dette. Vi håper at dette kan bidra til at klubben er synlige og godt representert på Landsturneringen.