Terminliste Vår 2023

Det forventes at alle medlemmer er kjent med klubbens turneringsreglement.

Spillekveldene starter kl 18:30 – møt opp i god tid!

 

 

Ons 26. april        Fide rating hurtig  (5 runder)

       Ons  4. jan          1 .runde vårturneringen
       Man  9. jan          Årets første Mandagsjakk
       Ons 11. jan          2. runde vårturneringen
      Man 16. jan   
      Ons 18.  jan          3.  Runde i vårturneringen
      Man 25.  jan         
       Ons 25. jan               Utsatte partier
      Man   1. feb
       Ons  1. feb          4.  Runde i vårturneringen
       Man  9. feb
       Ons 8. feb          5.  Runde i vårturneringen
      Man  15. feb
      Ons 15. feb           Årsmøte m/ bevertning
      Man  22. feb
      Ons  22. feb           Vinterferie / Utsatte partier
      Man  27. feb
      Ons  1. mars          6.  Runde i vårturneringen
      Man  6. mars      
      Ons 8. mars          7.  Runde i vårturneringen
      Man 15. mars
      Ons 15. mars          8. Runde i vårturneringen
      Man 20.mars         
      Ons 22. mars         Utsatte partier
     Man 27. mars
     Ons 29. mars         9. Runde i vårturneringen
     Man 3. april         Påskeferie (Stengt)
     Ons 5. april         Påskeferie (Stengt)
     Man 10. april
     Ons 12. april         Klubbmesterskap Lynsjakk
     Man 17. april
     Ons 19. april         Klubbmesterskap Fischer Random
     Man 24. april
     Ons 26. april         Fide rating hurtig  (5 runder)
      Man 1. mai
      Ons 3. mai        Sommeravslutning m/ premieutdeling