Turneringsreglement

Turneringsreglement for klubbturneringer i Kristiansand Sjakklubb

Vi følger FIDEs regler for sjakk (FIDEs Laws of Chess) for våre  klubbturneringer.
Orginal FIDE Laws of Chess (engelsk)
FIDE regler for sjakk (norsk oversettelse)

§2 Det skal spilles to turneringer med lang betenkningstid i løpet av ett år (Langsjakk/Classical)
Tenketid skal være 90min + 30 sek per trekk. På grunn av tilleggstid er det noteringsplikt i hele partiet.

Vårturneringen
spilles om Berger med to klasser og er inndelt etter rating. I øverste klasse blir vinneren kåret til klubbmester for året og beholder tittelen frem til en ny vinner kan bli kåret året etter. Ved poenglikhet i øverste klasse skal det spilles stikkamp innen 1 måned etter turneringslutt.

Høstturneringen
spilles som NSF Monrad eller Sveitser med alle spillere i en klasse. Ved lik poengsum avgjøres plassering ved kvalitetsberegning.

Det skal spilles klubbmesterskap i lynsjakk og hurtigsjakk i løpet av året. Ved start av første runde forplikter en seg til deltagelse gjennom hele turneringen.

Mesterskapene spilles over to kvelder.
Ved poenglikhet i toppen skal det umiddelbart spilles stikkamp på siste kveld.

Klubbmesterskapet i lynsjakk arrangeres på våren med betenkningstid 3min + 2 sek per trekk.
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk arrangeres på høsten med betenkningstid 15min + 10 sek per trekk

Kun hovedmedlemmer av Kristiansand Sjakklubb kan bli klubbmestere, men turneringene er også åpne for medlemmer av andre klubber tilknyttet Norges Sjakkforbund.

§3 Starttidspunkt:
Spillekveldene starter så fort brett og brikker er satt opp etter Kristiansand Sjakklubb Ungdom er ferdige med lokalet kl 18:30 på onsdager. Hvits klokke kan startes når turneringsleder har gitt klarsignal for det. Hvis en spiller ikke har møtt opp en time etter rundestart dømmes han til tap.

§4 Forfall
For å få utsatt parti ved forfall skal det meldes fra til turneringsleder. Bruk av forfall må ikke misbrukes og det skal forekomme god grunn for å ta det i bruk. Meld fra i god tid av respekt til din motstander. Partiet spilles satt opp for neste kveld som er satt av til utsatte partier, men det er også mulighet å spille på mandager om dette avtales med motstander. Det forventes at partiet er ferdigspilt senest 3 uker etter utsettelsen.

Siste runde av vår- og høstturneringen spilles på terminfestet dato uavhenging av forfall slik at  turneringen kan avsluttes og ratingrapport kan sendes.

§5 Elektronikk
Mobiltelefonen skal være avslått og ligge i jakke/bag eller i bilen under spillekvelden. Lager telefonen lyd eller vibrerer vil eier umiddelbart bli dømt til tap i sitt pågående parti. Det er ikke lov til å benytte seg av telefonen selv om en går ut av spillelokalet når en har pågående parti. Dette gjelder også smartklokker og lignende.

§6 Tvister
Ved tvister skal turneringsleder avgjøre. Hvis turneringsleder er inhabil skal tvisten avgjøres av styret.

§7 Miljø
Det forventes ro og orden i spillelokalet når partier pågår.
All diskusjon skal foregå utenfor spillelokalet, på analyserom eller i kafeen.

Når en selv spiller skal det ikke foregå diskusjoner om eget parti, dette vil bli sett på som juks.
Vis varsomhet om det diskuteres partier som er i spill.