Turneringsreglement

Turneringsreglement for klubbturneringer i Kristiansand Sjakklubb

Vi følger FIDEs regler for sjakk (FIDEs Laws of Chess) for våre  klubbturneringer.
Orginal FIDE Laws of Chess (engelsk)
FIDE regler for sjakk (norsk oversettelse)

§2 Det skal spilles to turneringer med lang betenkningstid i løpet av ett år (Langsjakk/Classical)
Tenketid skal være 90min + 30 sek per trekk. På grunn av tilleggstid er det noteringsplikt i hele partiet.

Vårturneringen
spilles med minimum to klasser og er inndelt etter rating. Øverste klasse (Mester) blir spilt som en Berger med 10 deltagere. Vinneren kåres til klubbmester for året og beholder tittelen frem til en ny vinner kan bli kåret året etter. Ved poenglikhet skal det spilles stikkamp innen 1 måned etter turneringslutt.
Klasse A og B spilles i en gruppe med spillesystem NSF Monrad eller annet fastsatt av turneringsleder før start. Hvis deltagerantallet er 20 eller mer er det aktuelt å dele gruppen i to.

De ni høyest ratede spillerne per januar i året turneringen er kvalifisert for spill i Mesterklassen.
Vinner av klasse A kvalifiserer seg til neste års mesterklasse uavhenging av sin rating.
Skille mellom A og B ligger ca over/under 1300, men kan variere etter deltagerantall/rangering ved start.
Turneringsleder/styret kan utøve skjønn for å flytte en spiller opp eller ned en klasse.

Høstturneringen
spilles som NSF Monrad eller annen variant av Sveitser med alle spillere i en gruppe. Ved lik poengsum avgjøres plassering ved kvalitetsberegning.

Det skal spilles klubbmesterskap i lynsjakk og hurtigsjakk i løpet av året.
Ved start av første runde forplikter en seg til deltagelse gjennom hele turneringen.

Mesterskapene spilles over to kvelder.
Ved poenglikhet i toppen skal det umiddelbart spilles stikkamp på siste kveld.

Klubbmesterskapet i lynsjakk arrangeres på våren med betenkningstid 3min + 2 sek per trekk.
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk arrangeres på høsten med betenkningstid 15min + 10 sek per trekk

Kun hovedmedlemmer av Kristiansand Sjakklubb kan bli klubbmestere, men turneringene er også åpne for medlemmer av andre klubber tilknyttet Norges Sjakkforbund.

Premiering:
Ved minst 20 deltagere bør det deles inn i minst 3 premiegrupper med premier til topp 3 i hver gruppe.
Premie for beste junior.
Premieutdeling foregår på semesterets siste spillekveld.

§3 Starttidspunkt:
Spillekveldene starter så fort brett og brikker er satt opp etter Kristiansand Sjakklubb Ungdom er ferdige med lokalet kl 18:30 på onsdager. Sort kan starte hvits klokke når turneringsleder har gitt klarsignal for det. Hvis en spiller ikke har møtt opp en time etter rundestart dømmes han til tap.

§4 Forfall
For å få utsatt parti ved forfall skal det meldes fra til turneringsleder. Bruk av forfall må ikke misbrukes og det skal forekomme god grunn for å ta det i bruk.
Meld fra i god tid av respekt til din motstander.
Partiet blir satt opp for neste kveld som er satt av til utsatte partier, men det er også mulighet å spille på mandager om dette avtales med motstander. Det forventes at partiet er ferdigspilt senest 3 uker etter utsettelsen.
Resultat og parti skal sendes til turneringsleder på sms eller epost raskest mulig.

Siste runde av vår- og høstturneringen spilles på terminfestet dato uavhenging av forfall slik at  turneringen kan avsluttes og ratingrapport kan sendes.
Turneringsleder kan godkjenne at partier spilles på «forskudd» hvis dette er hensiktsmessig

 

§5 Spilleområdet og spillelokalet

Spillelokalet er lokalet der partiene spilles, vanligvis Labben og eventuelt Veterinæren. Spilleområdet er alle steder en spiller har lov til å oppholde seg under et sjakkparti. Spillerne kan benytte toaletter og oppholde seg i gangen i 2. etasje, hente mat og drikke fra kafeen og ta seg noe frisk luft utenfor kafeen.

 

§6 Elektronikk
Spillerne skal ikke ha tilgang til mobiltelefon eller andre elektroniske enheter når partiet pågår. Hvis disse tas med inn på spilleområdet, skal de være avslått hele tiden frem til alle partier er ferdige. Lager telefonen lyd eller vibrerer, kan eier bli dømt til tap i sitt pågående parti.

Publikum som ønsker å oppholde seg i spilleområdet har heller ikke lov til å bruke mobiltelefon eller andre digitale enheter. Publikum kan få tilgang til spillelokalet hvis turneringslederen tillater det.

Personer som ønsker å følge partiene via nett på egen mobil eller annen digital enhet, kan ikke oppholde seg på spilleområdet, og de skal unngå all kontakt med spillere som fortsatt spiller sine partier dersom mulighet for kontakt oppstår.

 

§7 Tvister
Ved tvister skal turneringsleder avgjøre. Hvis turneringsleder er inhabil skal tvisten avgjøres av styret.

§8 Miljø
Det forventes ro og orden i spillelokalet når partier pågår.
All diskusjon skal foregå utenfor spillelokalet, på analyserom eller i kafeen.

Når en selv spiller skal det ikke foregå diskusjoner om eget parti, dette vil bli sett på som juks.