Utsatte partier og rundeoppsett for 4. runde

To utsatte partier ble spilt på onsdagen i høstferien.

Tarjei Leer-Salvesen  og Viggo Andersen hadde et kort parti fra 3. runde som endte i remis etter vekslende fordel. I sluttstillingen var Viggos konge fullstendig avkledd, og det ville sannsynligvis ikke tatt mange trekk for hvits offiserer å omringe ham, men det ble altså fremmet tilbud om remis….

Egil Breilid og Per Gunnar Uberg spilte et utsatt parti fra 1. runde. Det var også et roteparti hvor fordelen svingte frem og tilbake, uten at det virket som om spillerene helt forstod hvorfor. Da Egil fikk sin andre mulighet til å spise en hel offiser, gjorde han det, og vant.

Det gjenstår bare ett utsatt parti i høstturneringen fra 3. runde mellom Magne Lund og Per Gunnar Uberg, som vil bli spilt ved en senere anledning.

Partier med kommentarer og analyse

For øvrig ble det spilt en uformell lynsjakkturnering hvor deltagerne også fungerte som ikke-helt upartiske kommentatorer.
Kai Ørtoft, formann av klubben, vant suverent. Dette måtte selvsagt nevnes på hjemmesiden, sa han.
Detaljert resultatliste lot seg desverre ikke oppdrive. Oops. Kanskje det hele var en drøm?

I 4. runde møtes Kenneth Hamre og Geir Brekka på 1. bord, begge med 3 poeng.
Ellers spiller Kai Ørtoft hvit mot Einar Lauritzen og Guttorm Strande Syrrist hvit mot Terje Torgersen